Hagas Vision

Vår vision för klubben är inte så allmänt känd så därför har vi valt att lägga ut den på hemsidan. Visionen, information om klubben, syfte & ledord och ledarskap finns nu att läsa i sin helhet under medlemsinformation och under rubriken ”Om Haga Taekwondo”.

Vision

”Vår vision är en inbjudande gemenskap, där vi gärna vistas även när vi inte tränar. Vi lär oss och delar med oss av våra kunskaper, erfarenheter och färdigheter, både i utbildning och i dialog. Vi känner varandra till namn.
Många är involverade i vårt arbete, med ansvar och engagemang. Vår väg framåt finns i de kort- och långsiktiga planer vi jobbar efter.
För mig som medlem innebär detta att det alltid finns någon som bryr sig om mig och de lokaler jag tränar i.”