Kallelse till årsmöte

Haga kallar sina medlemmar till årsmöte!
När: Söndag den 25/2 kl 11:00. Plats: Klubben
Vi har behov av nya medlemmar i styrelsen, om ni skulle vilja engagera er i klubben så hör gärna av er till valberedningens ordförande Anna-Karin Andersson på info@hagataekwondo.se. Deadline 20 februari.
Deadline för motioner 15 februari. Skickas till info@hagataekwondo.se
Passa även på att nominera någon till årets hagapris på info@hagataekwondo.se
Varmt välkomna!
Vi kommer vid årsmötet även att behandla förändring av våra stadgar.
DAGORDNING
§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Val av mötesordförande
§ 3 Val av mötessekreterare
§ 4 Val av justerare
§ 5 Godkännande av dagordning
§ 6 Fastställande av röstlängd
§ 7 Årsmötets behöriga utlysande
§ 8 Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
§ 9 Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
§ 10 Frågan om ansvarsfrihet avgående styrelse
§ 11 Behandling av inkomna motioner
§ 12 Val av ordförande
§ 13 Val av kassör
§ 14 Val av övriga ledamöter
§ 15 Val av suppleanter
§ 16 Val av revisor
§ 17 Val av valberedning
§ 18 Hagapriset