Elevens ed

Jag ska följa taekwondons regler

Jag ska respektera instruktör och seniorelever

Jag ska aldrig missbruka Taekwondo

Jag ska bli en förespråkare för frihet och rättvisa

Jag ska hjälpa till att skapa en fredligare värld

Haga TKD | WT Taekwondo | Göteborg |