Vill du börja träna Taekwondo?

Vuxengruppen

I vår vuxengrupp tränar nybörjare och avancerade tillsammans. Elever från 14 år och uppåt räknas in i vuxengruppen. Vi har löpande intag under terminen och det går bra att dyka upp närsomhelst då vi har träning.

Barn- och ungdomsgrupp

Våra barn och ungdomsgrupper är väldigt populära och till dessa behöver man skicka in en intressanmälan innan man kan börja. Vi har för det mesta kö till grupperna och gör nyintag inför varje termin.

I barngruppen tränar 7-10 åringar
I ungdomsgruppen tränar 10-14 åringar

Fyll i nedan formulär om ni vill anmäla intresse för att börja träna!

Intresseanmälan barn- och ungdomsgrupp

 

Verification

Haga TKD | WT Taekwondo | Göteborg |