Styrelsen

Styrelsen i Haga Taekwondo 2020

För kontakt med styrelsen:

info@hagataekwondo.se

Mathias Gustafsson, ordförande 
Mikael Johansson, kassör
Charlotta Vinterflod, ledamot
Kristine Rygge, ledamot
Jan Andersson, ledamot
Leif Sjöberg, ledamot
Simon Gustafsson, ledamot

Styrelsen:
Haga Taekwondo drivs och utvecklas genom sina engagerade medlemmar. Styrelsen uppmuntrar till initiativ som går i linje med föreningens syfte och vision och stöttar genom skapa förutsättningar.

Styrelsens ansvar är bl.a. att se till att föreningen har en lokal att träna i, betalar löpande räkningar, arbetar med budget, tar ekonomiska beslut, och söker bidrag. Samtliga medlemmar i styrelsen är ansvariga för att dessa löpande uppgifter sköts och vi hjälps åt efter bästa förmåga och ork.

De personer som sitter i styrelsen är i första hand medlemmar i Haga Taekwondo och tar precis som alla andra medlemmar (
förutom ansvarsuppgifterna som tillhör styrelsen) de initiativ som man själv känner engagerad till.