Regler och riktlinjer

Visa respekt, ödmjukhet och disciplin gentemot alla

 

TRÄNINGEN

 • Buga korrekt varje gång du går in eller ut ur Dojang
 • Vänta på instruktörens tillåtelse varje gång du lämnar eller går in i Dojang under pågående träning. Vid försenad ankomst väntar man utanför tills man får tillåtelse att komma in.
 • Visa hänsyn till dina träningskamrater och din instruktör genom att inte störa en träning i onödan
 • Var hjälpsam under träningspass men kom ihåg att det endast är instruktören som instruerar
 • Endast tränande vistas på matten, besökare är varmt välkomna att titta på från andra sidan glaset
 • Ha alltid god hygien, nyklippta naglar (för att minska skador) och rentvättad Dobok. Tisdagar och Torsdagar tränar alla i Dobok.
 • Var försiktig med klubbens tillhörigheter så som lokal, mitsar och skydd
 • Har du skor eller annan utrustning måste du ha instruktörs tillåtelse
 • Halsband och andra smycken tas av innan träning (detta för att minska skaderisken)
 • Förbud mot godis, tuggummi och tobak råder i Dojang
 • Kränkningar, mobbning, rasism, hot eller svordomar tolereras inte
 • Medlems- och övriga avgifter betalas i tid bl.a. för att eleven ska ha en gällande försäkring vid eventuell skada


TAEKWONDO I VARDAGEN

 • Våld är alltid sista utvägen
 • Taekwondo får endast utövas i självförsvar enligt nödvärnslagen
 • Självklart gäller samma regler om respekt, ödmjukhet och disciplin alltid, även utanför Dojang
 • Du är en symbol för Haga Taekwondo och uppför dig därmed som en sådan

Haga TKD | WT Taekwondo | Göteborg |