Ändrat datum för årsmöte!

Vi har tyvärr fått flytta årsmötet, nytt datum är lördag 11 mars kl 14.00

Alla medlemmar välkomnas till klubblokalen på Skeppsgossegatan 10!

DAGORDNING FÖR ÅRSMÖTET:

 

 • Mötets öppnande
 • Val av mötesordförande
 • Val av mötessekreterare
 • Val av justerare
 • Godkännande av dagordning
 • Fastställande av röstlängd
 • Årsmötets behöriga utlysande
 • Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
 • Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
 • Frågan om ansvarsfrihet avgående styrelse
 • Behandling av inkomna motioner
 • Val av ordförande
 • Val av kassör
 • Val av övriga ledamöter
 • Val av suppleanter
 • Val av revisor
 • Val av valberedning
 • Hagapriset
 • Mötets avslutande

Beställa dräkt, skydd osv…?

Nu är det dags att kolla upp vad du behöver för utrustning!
Vi har klubbrabatter på flera försäljningsställen.

Vill du handla i butik, gå till Budo Fitness på Erik Dahlbergsgatan här i Göteborg.

Vill du handla på nätet beställer du genom att maila till info@hagataekwondo.se och skriva vilken nätbutik du vill handla ifrån samt artikelnummer och storlek på det du vill ha.

Vi har avtal med:
SBI Sport, www.sbisport.se
Logama, www.logama.se

Sista datum för gemensam beställning är 28 februari, så kolla upp redan idag vad du behöver!!