Graderingsträning för ungdom- och vuxengrupp

Datum för träningen: 16/8 (och ev 15/8)
Sista anmälningsdag: 31/7
Anmälan skickas till info@hagataekwondo.se

I anmälan anges elevens namn, träningsgrupp och till vilket bälte man önskar gradera till. Om antalet anmälda deltagare blir stort kommer deltagarna att delas upp på två dagar, då sker träningen den 15 eller 16 augusti. Deltagarna behöver vara tillgänglig för träning båda dagarna, då upplägget för träningen inte är helt satt ännu.

Mer information om när själva graderingen kommer att genomföras kommer längre fram.

I skrivande stund planerar klubben att hålla vårterminens uteblivna gradering i början på nästa termin. De elever som önskar delta uppmanas att fortsätta träna under sommaren för att hålla kunskaperna vid liv. I graderingshäftet finns information om vilka tekniker som ska behärskas inför graderingen. Klubben kommer att vara öppen för egen träning under hela sommaren varje tisdag och torsdag mellan 19-20, träning sker även ibland på lördagar och annonseras på vår facebook grupp.

Klubben kommer även att ha en graderingsträning innan terminen startar upp. Graderingsträningen är obligatorisk för de som önskar gradera i början på terminen. För att få delta vid träningen krävs att medlemsavgiften är betald för vårterminen 2020. Om ni är osäkra på om den är betald så kolla gärna med vår kassör mikael.johansson@outlook.com.

För de som inte önskar gradera i början på hösten kommer en gradering hållas i slutet på terminen innan juluppehållet.