Priser

Avgiften betalas senast 2 veckor efter terminsstart/ börjat träna hos oss. Ange namnet på den som tränar som betalningsreferens. Betalning kan ske till plusgiro, swish eller via epassi.

Nr: 11 54 87 – 1

Nr: 123 560 6116

Terminsavgift

Barn och ungdom (Till och med det år de fyller 15)
Pris 800 SEK/termin, inkluderar medlemsavgift.

Vuxna
Pris 1400 SEK/termin, inkluderar medlemsavgift.

Stödmedlem
Som stödmedlem har du möjlighet att engagera dig i föreningens övriga aktiviteter och ta egna initiativ, utan att delta i träningen.
Pris 200 SEK/termin.

Rabatterade träningsavgifter
*
Studerande på gymnasium/ högskola 1000kr/ termin
* Vuxna som endast tränar måndagar 700 SEK/termin.
* 3:e familjemedlem 50%
* 4:e familjemedlem 200kr (medlemsavgift)
* Medlem i styrelsen 50%

Medlemsavgift och Försäkring
SAMTLIGA medlemmar i Haga Taekwondo betalar en medlemsavgift på 200kr per år vilken är inkluderade i träningsavgiften. I medlemsavgiften ingår en idrottsförsäkring från folksam. För mer information om försäkringen klicka här.

Vid problem eller frågor, vg kontakta
info@hagataekwondo.se

Haga TKD | WT Taekwondo | Göteborg |