Medlemsinformation

För information angående dräkt och gradering, följ länkarna här nedanför


PRISER

Medlemsavgift 200 kr/år
SAMTLIGA medlemmar i Haga Taekwondo betalar medlemsavgift på 200kr per år; tränande medlemmar, instruktörer, styrelseledamöter och stödmedlemmar.
Som stödmedlem har du möjlighet att engagera dig i föreningens övriga aktiviteter och ta egna initiativ, utan att delta i träningen. I medlemsavgiften ingår försäkring för våra medlemmar, för mer information klicka här.
Medlemsavgiften betalas ihop med träningsavgiften varje termin. Är du ny medlem betalar du när du blir medlem oavsett när på året.

Träningsavgift
För att träna de ordinarie träningarna behöver du betala träningsavgift. Träningsavgiften betalas i början på varje termin (jan/feb och aug/sep).

Barn och ungdom (Till och med det år du fyller 15)

Pris 800 SEK/termin, inkluderar medlemsavgift.

Vuxna

Pris 1400 SEK/termin, inkluderar medlemsavgift.

Rabatterade träningsavgifter
3:e familjemedlem 50%
4:e familjemedlem 200kr (medlemsavgift)
Medlem i styrelsen 50%
Instruktör med huvudansvar 200kr (medlemsavgift)

Graderingsavgift
Graderingsavgift tillkommer med 200 kr i samband med gradering som genomförs i slutet av varje termin. Vid gradering erhålls diplom. Ev nytt bälte är inkluderat i graderingsavgiften.

Avgiften betalas till Postgirot 11 54 87 – 1 eller med tjänsten Swish. Swish-nummer är 1235606116.
 Ange alltid avsändare. Om avsändare inte är samma person som tränande så skriv även detta namn.

Vid problem eller frågor, vg kontakta kassör Mikael Johansson mikael.johansson@comhem.se