Priser

Avgiften betalas senast 2 veckor efter terminsstart/ börjat träna hos oss. Ange namnet på den som tränar som betalningsreferens. Betalning kan ske till plusgiro, swish eller via epassi.

Nr: 11 54 87 – 1

Nr: 123 560 6116

Medlemsavgift

SAMTLIGA medlemmar i Haga Taekwondo betalar en medlemsavgift på 200kr per termin.

Terminsavgift

Barn och ungdom (Till och med det år de fyller 15)
Pris 1000 SEK/termin (800 terminsavgift+200 medlemsavgift)

Vuxna
Pris 1600 SEK/termin (1400 terminsavgift+200 medlemsavgift)

Rabatterade träningsavgifter
*
Studerande på gymnasium/ högskola
Pris 1200kr/ termin (1000 terminsavgift+200 medlemsavgift)

* Tränar endast måndagspass för 14år+
Pris 900 SEK/termin (700 terminsavgift+200 medlemsavgift)

* 3:e familjemedlem 50%
* 4:e familjemedlem 200kr (medlemsavgift)
* Medlem i styrelsen 50%

Stödmedlem

Som stödmedlem har du möjlighet att engagera dig i föreningens övriga aktiviteter och ta egna initiativ, utan att själv delta i våra instruktörsledda träningspass. Fri träning på lördagsklubb ingår.
Pris 200 SEK/termin.

Vid problem eller frågor, vg kontakta
info@hagataekwondo.se

Haga TKD | WT Taekwondo | Göteborg |