Gradering vt 2019

Gradering för alla träningsgrupper kommer att ske under helgen 25–26 maj. Se nedan för detaljerad information. Gradering kostar 200kr. Avgiften betalas till Postgirot 11 54 87 – 1 eller med tjänsten Swish. Swish-nummer är 1235606116. Ange alltid avsändare. Om avsändare inte är samma person som tränande så skriv även detta namn.

Graderingskompendium för ungdom- och vuxengrupp finns att köpa på klubben till en kostnad av 100kr. Graderingskompendium för barn upp till 10 år finns på vår hemsida. För länk klicka här

Viktigt att tänka på: kom i god tid, dobok (dräkt) är ett krav, betald medlemsavgift är ett krav, rena och klippta naglar, inga smycken/ klocka får bäras, glöm ej vattenflaska!

Fika finns att köpa på klubben under graderingen

Barngruppen

Datum: söndag 26 maj
Tid 12.00-14.00

Om man inte vill gradera eller har frågor om gradering hör av er via mail till info@hagataekwondo.se

Ungdomsgruppen

Datum: lördag 25 maj
Tid 10.30-13.00

Anmälningslista finns uppsatt på klubben, fylls i senast 23 maj.
Medtag egen skyddsutrustning om ni har

Vuxengruppen

Datum: lördag 25 maj
Tid: 13.00 ->

Anmälningslista finns uppsatt på klubben, fylls i senast 23 maj.
Medtag egen skyddsutrustning