Gradering

Nu börjar det dra i hop sig till graderingstider. Nedan följer graderingsschema för vårterminen 2017.

10 juni: Vuxengruppen kl 11:30 –

11 juni: Barngrupper kl 11:15, 12:30 och 13:45

Ungdomsgruppen kl 15.00 –