Kallelse till årsmöte…

…….Kallelse till Årsmöte 2018……..
Haga Taekwondo

Var – Haga Taekwondos lounge
När – Söndagen den 4 mars
Tid – Klockan 17.00

Vi lyxar även till det med att bjuda på fika.

Skrivelser och motioner skickas till: bengtson.johan@gmail.com

(Dagordning kommer.)

Väl mött ???????