Ordföranden kallar till årsmöte

Kallelse till Årsmöte 2017 för
Haga Taekwondo.

Var – Haga Taekwondos café
När – Söndagen den 5 mars.
Tid – Klockan 15.00

Vi lyxar även till det med att bjuda på fika.

Skrivelser och motioner skickas till: bengtson.johan@gmail.com

(Dagordning kommer.)

Väl mött ???????