Gradering

Gradering till färgbälten kostar 200 kr och kan betalas till:
swish (123 560 6116) eller
bankgiro (11 54 87 – 1)

Graderingskompendium

De tekniker som ingår på en gradering finns beskrivna i vårt graderingskompendium. Klicka på respektive bältet för att se graderingsunderlaget

Inspelade poomsae

Klicka på denna länk för att komma till sida med video på poomsae som man ska kunna till graderingen.

Följande gäller för att få gradera

Du som elev har haft en god närvaro under aktuell termin/terminer.
Du som elev har visat för din tränare att du besitter/kan de moment som krävs inför nästa grad
Du som elev inte har några skulder till föreningen

Du har personliga skydd (minst arm-, ben- och tandskydd) för gradering till 7 geup eller högre (grönt bälte)

Det är en möjlighet inte en rättighet att gradera

Förklaring av graderingsmomenten

Själva graderingen består av ett antal olika moment och genomförs i följande ordning.

Teori (graderingsmoment)

I samband med varje gradering genomför ett muntligt eller skriftligt  test. Syftet är att utövaren ska kunna visa upp sin förståelse för taekwondons tekniker/terminologi samt ursprung. Vad och hur utövaren testas avgörs utifrån vilken grad som den försöker att erhålla. Alla testfrågor kommer att gå att finna i detta graderingsunderlag.

Poomsae (graderingsmoment)

Poomsae är ett sätt att visa upp att man förstår hur och när tekniker ska användas. Varje poomsae är ett förutbestämt mönster, vilket innebär att under graderingen så kommer utövaren att bli granskad i hur tekniken utförs, när den utförs men kan även komma att frågas varför den utförs på bestämt sätt. Under en gradering så kan utövaren få visa upp flertalet olika poomsae, allt beroende på vilken grad som utövaren siktar på att nå. Dock så innebär de första graderna att utövaren kan komma att få genomföra samma poomsae flertalet gånger.

Kibon Yonsup (graderingsmoment)

Vilket är benämningen för grundtekniker, genomförs i direkt anslutning till poomsae momentet. Syftet med att ha det i anslutning är för att synliggöra eventuella svagheter och styrkor. Under Kibon Yonsup momentet genomgår utövaren  samtliga tekniker som är till  den grad som utövaren önskar att nå. Instruktören granskar utövarens förmåga att utföra tekniken korrekt.  Följande delmoment genomförs under kibon yonsup:

Seogi – Kibon Yonsup

Är den koreanska benämningen för ställningar, det finns en mängd olika ställningar inom taekwondon, och man utför samtliga som är upp till önskad grad.

Makki – Kibon Yonsup

Är det koreanska ordet för blockering, även här kontrolleras hur utövaren genomför tekniken. Här syns det tydligt huruvida utövaren förstått syftet med tekniken.

Jireugi/ Chigi – Kibon Yonsup

Betyder slag/stöt och genomförs generellt med hand/fingertopp/armbåge eller knä. Vilka tekniker som utövaren behöver visa upp utgår från vilken grad som utövaren siktar på att nå. Inom detta moment så påbörjar utövarna att genomföra tekniker på mål, antingen spark material/sig själva eller på motståndare.

Chagi – Kibon Yonsup

Det finns en stor variation av sparktekniker inom taekwondon och under en gradering så behöver utövaren påvisa kunskap och variation av tekniker samt svårighetsgrader.  Teknikerna genomför som regel på diverse spark material, men kan även att genomföras på en motståndare. Det som instruktören kontrollerar är hur tekniken utförs, timingen för tekniken samt hur den träffar målet.

Dittgi – Kibon Yonsup

Innebär fotarbete, detta moment kan med enkelhet att genomför i samband med momentet för sparktekniker eller nästkommande kyorugi. Syftet är att utövaren kan visa upp olika sätt att förflytta sig på i fight situationer.

Kyorugi (graderingsmoment)

Betyder kamp/fight och innebär att utövare utmanar varandra under ordnade former. Träffarna ger olika poäng utifrån var och hur du utför/träffar med tekniken. Majoriteten av alla poänggivande tekniker är sparkar, men det är även tillåtet och poänggivande att slå mot västen (bålen). Även om graderings kyorugi inte behöver samma nivå som tävlings kyorugi så är det en god idé att ha kännedom om gällande tävlingsregler. Tips är att kolla på förbundets hemsida för aktuella tävlingsreglementet. Under graderingen så lägger vi stor fokus på att lokalisera om utövaren behärskar en variation av tekniker, självbehärskning, taktik och kontroll. I detta moment krävs att utövaren har personlig skydd på sig för att kunna genomföra momentet på en godkänd nivå.

Hanbon kyorugi (graderingsmoment)

Ett sätt för utövaren att återigen visa upp att den förstår hur tekniken ska genomföras, men även hur det går att anfalla, försvara samt kontra i situationerna som uppstår. Det är en stor fördela att öva in en rutin av tekniker som visas upp under graderingen. Som vanligt så innebär att desto högre grad utövaren siktar mot ju mer avancerad tekniker och kombinationer krävs.
Sebon kyorugi (förekommer även som gradering moment)
Skillnaden mellan Sebon och Hanbon är att vid Sebon genomför du samma attack, samma försvar tre gånger (på raken) innan kontringen genomförs. I övrigt så är det samma princip och syfte.

Hosinsul (graderingsmoment)

Förklaras enklast som självförsvar som utgår från taekwondon. Under en gradering så behöver utövaren visa upp olika tekniker till antal och utförande. Hur många samt svårighetsnivå avgörs utifrån vilken grad som utövaren siktar på att nå.

Kyock pah (graderingsmoment)

Är det koreanska ordet för krosstekniker. Detta moment genomförs som regel i slutet på graderingen för att visa upp att utövaren besitter förmågan att fokusera och vågar att flytta gränser om vad den tror är möjligt. Materialet kan variera från plastplattor till trä eller sten.

 

 

Haga TKD | WT Taekwondo | Göteborg |