Medlemsinformation

För information angående dräkt och gradering, följ länkarna här nedanför


PRISER

Träningsavgift
Avgiften betalas till Postgirot 11 54 87 – 1 eller med tjänsten Swish till nummer 123 560 6116. Ange alltid avsändare. Om avsändare inte är samma person som tränande så skriv den tränandes namn som betalningsreferens.

För att träna de ordinarie träningarna behöver du betala träningsavgift. Träningsavgiften betalas i början på varje termin (jan/feb och aug/sep).

Barn och ungdom (Till och med det år du fyller 15)
Pris 800 SEK/termin, inkluderar medlemsavgift.

Vuxna
Pris 1400 SEK/termin, inkluderar medlemsavgift.

Rabatterade träningsavgifter
* 3:e familjemedlem 50%
* 4:e familjemedlem 200kr (medlemsavgift)
* Medlem i styrelsen 50%
* Instruktör med huvudansvar för en grupp 200kr (medlemsavgift)
* Assisterande instruktör som är schemalagd för att hålla pass 50% träningsavgift
* Hjälptränare som håller delar av pass som del av sin graderingsträning har ingen rabatt

Medlemsavgift 200 kr/år
SAMTLIGA medlemmar i Haga Taekwondo betalar medlemsavgift på 200kr per år; tränande medlemmar, instruktörer, styrelseledamöter och stödmedlemmar.

Som stödmedlem har du möjlighet att engagera dig i föreningens övriga aktiviteter och ta egna initiativ, utan att delta i träningen. I medlemsavgiften ingår försäkring för våra medlemmar, för mer information klicka här.

Medlemsavgiften betalas ihop med träningsavgiften varje termin. Är du ny medlem betalar du när du blir medlem oavsett när på året.

Graderingsavgift
Graderingsavgift tillkommer med 200 kr i samband med gradering som genomförs i slutet av varje termin. Vid gradering erhålls diplom. Ev nytt bälte är inkluderat i graderingsavgiften.

Vid problem eller frågor, vg kontakta kassör Mikael Johansson mikael.johansson@comhem.se