Medlemsinformation

För information angående dräkt och gradering, följ länkarna här nedanför


PRISER

Träningsavgift
Avgiften betalas till Postgirot 11 54 87 – 1 eller med  Swish till nummer 123 560 6116. Ange alltid avsändare. Skriv namnet på den som tränar som betalningsreferens.

För att träna de ordinarie träningarna behöver du betala träningsavgift. Träningsavgiften betalas i början på varje termin (jan/feb och aug/sep).

Barn och ungdom (Till och med det år du fyller 15)
Pris 800 SEK/termin, inkluderar medlemsavgift.

Vuxna
Pris 800 SEK/termin, inkluderar medlemsavgift.

Rabatterade träningsavgifter
* 3:e familjemedlem 50%
* 4:e familjemedlem 200kr (medlemsavgift)
* Medlem i styrelsen 50%
* Instruktör med huvudansvar för en grupp 200kr (medlemsavgift)
* Assisterande instruktör som är schemalagd för att hålla pass 50% träningsavgift
* Hjälptränare som håller delar av pass som del av sin graderingsträning har ingen rabatt

Medlemsavgift 
SAMTLIGA medlemmar i Haga Taekwondo betalar en medlemsavgift på 200kr per år vilken är inkluderade i träningsavgiften. I medlemsavgiften ingår försäkring för våra medlemmar, för mer information klicka här.

Som stödmedlem har du möjlighet att engagera dig i föreningens övriga aktiviteter och ta egna initiativ, utan att delta i träningen.

Graderingsavgift
Graderingsavgift tillkommer med 200 kr i samband med gradering som genomförs i slutet av varje termin. Vid gradering erhålls diplom. Ev nytt bälte är inkluderat i graderingsavgiften.

Vid problem eller frågor, vg kontakta kassör Mikael Johansson askimsmikael.johansson@outlook.com