Hitta Oss

Vi finns i Majorna på hörnet mellan Skeppsgossegatan och Såggatan.

  • Ta spårvagn 3 eller 9 till hållplats Kaptensgatan (på Karl Johansgatan)
  • Fortsätt till fots längs Karl Johansgatan ca 150m till korsning med Såggatan
  • Sväng höger mot Oskarsleden fortsätt ca 30m till korsning med Skeppsgossegatan
  • Vi finns i portuppgången på hörnet ett par trappor upp. Ni ser vår affisch i dörröppningen.
  • Parkering finns längre ned på Skeppsgossegatan samt på ICA Majorna.

Haga TKD | WT Taekwondo | Göteborg |