Om Haga Taekwondo

Historik

Haga Taekwondo grundades 1998 av Oskar Eklund, Per-Anders Sloberg och Jan Lindström. Klubben startade i stadsdelen Haga och det redan etablerade klubbnamnet fick följa med när vi flyttade till egna lokaler i Majorna 2005. Föreningen har haft förmånen att kunna växa och utvecklas tack vare människor som startat sin taekwondobana i klubben, men även med hjälp av inflyttade instruktörer och medlemmar. Ett kännetecken för klubben är en öppenhet för nytänkande och annorlunda infallsvinklar, samtidigt som den traditionella linjen bevaras.

Syfte & ledord

”Haga TKD erbjuder alla att träna taekwondo under roliga former i en gemenskap som inspirerar individ och grupp till lärande, utveckling och skapar förutsättningar för en bättre hälsa.”

”Haga Taekwondo – ha kul i en utvecklande och lärorik gemenskap!”

Vision

”Vår vision är en inbjudande gemenskap, där vi gärna vistas även när vi inte tränar. Vi lär oss och delar med oss av våra kunskaper, erfarenheter och färdigheter, både i utbildning och i dialog. Vi känner varandra till namn.
Många är involverade i vårt arbete, med ansvar och engagemang. Vår väg framåt finns i de kort- och långsiktiga planer vi jobbar efter.
För mig som medlem innebär detta att det alltid finns någon som bryr sig om mig och de lokaler jag tränar i.”

Ledarskap

På Haga Taekwondo finns en anda av att vara:

  • Lyhörd
  • Engagerad
  • Vilja att utvecklas

Haga TKD | WT Taekwondo | Göteborg |