Instruktörer

Van Thoong – 4 DAN (vuxengrupp) 

Emma Sjöberg – 3 DAN (vuxengrupp)

Hamid Mirbabaei – 3 DAN (kamp)

Simon Gustafsson – 2 DAN (barngrupp)

Christoffer Hedenbjörk – 1 DAN (kamp)

Charlotta Vinterflod – 1 DAN (ungdom-/ vuxengrupp)

avatar

Elin Andersson – 1 DAN (barngrupp)

avatar

Johan Bengtsson – 1 DAN (vuxengrupp)

avatar

Mikael Andersson – 1 DAN (ungdomsgrupp)

Peder Vinterflod 1 DAN (vuxengrupp)

avatar

Samuel Gustafsson 1 DAN (barngrupp)

Zaur Aslakhanov – 1 DAN (poomsae/ vuxengrupp)

avatar

Anna Af Hällström – 1 GUP (ungdomsgrupp)

avatar

Helmi Väärt – 1 GUP (ungdomsgrupp)

avatar

Farzane Ghorbani – 4 GUP (ungdomsgrupp)

avatar

Ben Johnson –  (ungdomsgrupp)

Dessutom assisterar innehavare av 4 KUP och uppåt på barn- och ungdomsträningar som en del i kraven till att få gradera.