Instruktörer

Tränare i Haga taekwondo

Van Thoong – 4 DAN (vuxengrupp) 

Emma Sjöberg – 3 DAN (barngrupp)

Christoffer Hedenbjörk – 2 DAN (kamp)

avatar

Jennifer Viljakainen – 2 DAN (kamp)

Simon Gustafsson – 2 DAN (barngrupp)

avatar

Saif  Shehata –  2 DAN (barngrupp)

Charlotta Vinterflod – 1 DAN (ungdom-/ vuxengrupp)

avatar

Elin Andersson – 1 DAN (barngrupp)

 Johan Bengtsson – 1 DAN (vuxengrupp)

avatar

Samuel  Gustafsson – 1 DAN (ungdomsgrupp)

Zaur Aslakhanov – 1 DAN (poomsae/ vuxengrupp)

avatar

Jairo Gomez – 2 KUP (ungdomsgrupp)

avatar

Simon Legaspi – 1 KUP (ungdomsgrupp)

avatar

Joakim Leandersson – 2 KUP (barngrupp)

avatar

Anna Af Hällström – 4 KUP (ungdomsgrupp)

Dessutom assisterar innehavare av 4 KUP och uppåt på barn- och ungdomsträningar som en del i kraven till att få gradera.