Välkommen till årsmöte

  • När: 24 mars
  • Tid: 16.30
  • Plats: Haga Taekwondos lounge


Dagordning

ÅRSMÖTE HAGA TAEKWONDO
Skeppsgossegatan 10, den 24 mars 2019

§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Val av mötesordförande

§ 3 Val av mötessekreterare

§ 4 Val av justerare

§ 5 Godkännande av dagordning

§ 6 Fastställande av röstlängd

§ 7 Årsmötets behöriga utlysande

§ 8 Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse

§ 9 Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning

§ 10 Frågan om ansvarsfrihet avgående styrelse

§ 11 Behandling av inkomna motioner

§ 12 Val av ordförande

§ 13 Val av kassör

§ 14 Val av övriga ledamöter

§ 15 Val av suppleanter

§ 16 Val av revisor

§ 17 Val av valberedning

§ 18 Hagapriset

§ 19 Mötets avslutande

Hagapriset

Dags att nominera din kandidat till 2018 års Haga-pris!

Vem/vilka tycker du har ”på ett extraordinärt sätt bidragit till att vi kommer närmare vår vision.” ?

”Vår vision är en inbjudande gemenskap, där vi gärna vistas även när vi inte tränar. Vi lär oss och delar med oss av våra kunskaper, erfarenheter och färdigheter, både i utbildning och i dialog. Vi känner varandra till namn.
Många är involverade i vårt arbete, med ansvar och engagemang. Vår väg framåt finns i de kort- och långsiktiga planer vi jobbar efter.
För mig som medlem innebär detta att det alltid finns någon som bryr sig om mig och de lokaler jag tränar i.”

Nominera din kandidat med en kort förklaring.

Senast 20e mars vill vi ha din nominering på Facebook eller på mail,
Bengtson.johan@gmail.com

Priset kommer att delas ut i samband med Årsmötet i mars.