Extra träning barn samt introduktionsträning för nya barn

Med start från onsdag 11 april kommer vi att sätta in en extra träning på klubben för barn 7-10 år. Träningen hålls mellan kl 18.00-19.00 och bedrivs från april fram till början av juni. Kostnad för att träna ingår i den redan betalda terminsavgiften.

I samband med detta tar vi även tillfället i akt att bjuda in nya barn för introduktionsträning och se om Haga är rätt klubb och taekwondo är rätt sport. Deltagande i introduktionsträningen avser endast träning onsdagar och kostnaden är 400kr per barn. Deltagandet här garanterar inte någon plats i en grupp i höst, men vi hoppas naturligtvis också att kunna ta emot er efter sommaren. Hör gärna av er om ni önskar delta i introduktionsträningen.

’Varmt Välkomna!