Regler och riktlinjer

Visa respekt, ödmjukhet och disciplin gentemot alla

TRÄNINGEN

 • Buga korrekt varje gång du går in eller ut ur Dojang
 • Vänta på instruktörens tillåtelse varje gång du lämnar eller går in i Dojang under pågående träning
 • Visa hänsyn till dina träningskamrater och din instruktör genom att inte störa en träning i onödan
 • Var hjälpsam under träningspass men kom ihåg att det endast är instruktören som instruerar
 • Endast tränande vistas på matten, besökare är varmt välkomna att titta på från andra sidan glaset
 • Ha alltid god hygien, nyklippta naglar och rentvättad Dobok
 • Var försiktig med klubbens tillhörigheter så som lokal, mitsar och skydd
 • Har du skor eller annan utrustning måste du ha instruktörs tillåtelse
 • Halsband och andra smycken tas av innan träning
 • Förbud mot godis, tuggummi och tobak råder i Dojang
 • Kränkningar, mobbning, rasism, hot eller svordomar tolereras inte
 • Medlems- och övriga avgifter betalas i tid


TAEKWONDO I VARDAGEN

 • Våld är alltid sista utvägen
 • Taekwondo får endast utövas i självförsvar enligt nödvärnslagen
 • Självklart gäller samma regler om respekt, ödmjukhet och disciplin alltid, även utanför Dojang
 • Du är en symbol för Haga Taekwondo och uppför dig därmed som en sådan