6 KUP Blått bälte

Tekniker:

Seogi/ Ställningar

Dwitgubi SeogiL-ställning

Makgi/ Blockeringar

Han Sonnal Momtong Bakkat MakgiEn knivhands blockering inne från och ut

Chigi/ Stöt

Sonnal An Mok ChigiKnivhandsstöd mot hlasen utifrån och in
Sonnal Bakkat Mok ChigiKnivhandsstöd mot halsen innifrån och ut

Chagi/ Spark

Ttwieo Mom Dolleyo Yeop ChagiHoppsnurr sido spark
Dwi ChagiHästspark bakåt med hälen uppåt
Ttwieo Ap ChagiHoppande framåtspark mage/ansikte
Ttwieo Pit ChagiHoppande spark mot njure
Ttwieo Dollyeo ChagiHoppande rundspark mot huvudet
Ttwieo Yeop ChagiHoppande sidospark bakre benet

Gyeokpa/ Kross teknik:

Mom dollyeo Yeop Chagi/ Sonnal Chigi

Poomsae:

Taegeuk Sam Jang, 3:e Taegeuk
20 tekniker

GWE: ”RI” som betyder Eld