4 KUP Rött bälte

Tekniker:

Seogi/ Ställningar

Dwit Kkoa SeogiX ställning med stödbenet bakom
Oreun Yeop SeogiHöger L ställning
Wen Yeop SeogiVänster L ställning

Chigi/ Stöt

Me Jumeok Naeryeo ChigiHammarslag neråt
Palgup Pyojeok ChigiArmbågsstöt i mål (hand)
Palgup Dollyeo ChigiArmbågsstöt i ansiktet

Chagi/ Spark

Ttwieo Mom Dolleyo Huryo ChagiHoppsnurr krok spark
Ttwieo Mom Balnal Bakkat ChagiHoppsnur kindspark

Gyeokpa/ Krossteknik:

Palgup Chigi/ Mom Dollyeo Huryeo Chagi

Poomsae:

Taegeuk OH yang, 5:e Taegeuk
18 tekniker

GWE: ”Seon” som betyder Vind

Betydelse:

Taegeuk Oh Jang är det femte mönstret och det symboliserar Seon. Seon representerar vinden som kan vara kraftfull som en orkan, men också mild och lugn. Så som brisen snabbt kan växla till en storm ska teknikerna i Taegeuk Oh Jang skifta från lugna och enkla till snabba och kraftfulla. Nya tekniker är mejumeok naeryo chigi, palkup kodureo dollyochigi, palkup pyojeok chigi och ställningarna dwit kkoa seogi, wenseog och oreunseog. Karaktäristiskt för detta mönster är flera på varandra följande blockeringar.

Tekniker i mönstret:

  • Ställningar: apkubi, wen seogi, oreun seogi, dwit kkoa seogi, dwikubi,
  • Blockeringar: area makgi, momtong anmakgi, han sonnal momtong bakkat makgi, olgul makgi,
  • Slag: mejumeok naeryo chigi, deung jumeok apchigi, palkup dollyeo chigi, momtong palkup pyojeok chigi
  • Sparkar: apchagi, yopchagi