Gradering

När du graderar prövas dina kunskaper genom uppvisning av olika tekniker inom taekwondo. Vad som provas beror på grad, men det som ingår är bältets poomsae, sparkar, blockeringar och slag. Vid högre bälten ingår även gyeorugi(kamp), 1-stegssparring, 3-stegs sparring, självförsvar och krosstekniker. Man ska också veta vad det man gör heter på koreanska.

När man uppnått sitt svarta bälte (1 Dan) kan man fortsätta graderingen. Det finns upp till 9 Dan-grader.

bältessystem

Graderingen kostar 200 kr och betalas kontant på klubben i samband med graderingen. I avgiften ingår ev nytt bälte samt diplom.

Poomsae
Poomsae är en rad olika tekniker sammansatta i ett förutbestämt mönster. Blockeringar, slag och sparkar används mot osynliga motståndare i olika riktningar. Poomsae hjälper eleven att utveckla god balans, styrka i armar, ben, koncentration bra tekniker och kontrollera andningen.

Det finns 8 stycken Taegeuk poomsae till färgbälten Kup Grader innan Svartbälte/Dan grad. Varje mönster är uppbyggt efter en symbol GWE. Varje GWE består av tre streck, brutna eller obrutna. Totalt finns det 8 st olika kombinationer av GWE och åtta olika Taeguek. Alla
Taeguek poomsae följer samma rörelsemönster vilket man ser i dom olika GWE.

Taeguek poomsae börjar och slutar i beredskaps ställning ( Gibon Junbi Seogi) Gemensamt för alla Taeguek är att alla börjar med en blockering.

1 Taeguek IL jang, Keon, Himmel, 18 Tekniker
2 Taeguek I jang, Tae, Sjö, 18 Tekniker
3 Taeguek Sam jang, Ri, Eld, 20 Tekniker
4 Taeguek Sa jang, Jin, Åska, 20 Tekniker
5 Taeguek Oh jang, Seon, Vind, 20 Tekniker
6 Taeguek Yuk jang, Gam, Vatten, 19 Tekniker
7 Taeguek Chil jang, Gan, Berg, 25 Tekniker
8 Taeguek Pal jang, Gon, Jord, 27 Tekniker

De tekniker som kan krävas att visas upp på en gradering finns i Hagas graderingskompendium, samt nedan i respektive länk.

9 KUP Gult bälte

8 KUP Grönt bälte

7 KUP Grönt bälte med blått streck

6 KUP Blått bälte

5 KUP Blått bälte med rött streck

4 KUP Rött bälte

3 KUP Rött bälte med 1 svart streck

2 KUP Rött bälte med 2 svarta streck

1 KUP Rött bälte med 3 svarta streck

Terminologi, ordkunskap

2016-11-11 Graderingskompendium